Členské příspěvky – Česká komora ATK

 

č. účtu České komory ATK: 288782397/0300

sazebník členských příspěvků:

 

- výdělečně činný člen                                                      Kč 400,--

- studenti, důchodci, mateřská dovolená                            Kč 350,--

- rodinný příslušník (bez nároku na Zpravodaj)                    Kč   50,--

 

Platbu proveďte prosím převodem do 31. 12. předešlého roku na výše uvedené číslo účtu, pouze v krajním případě použijte složenku. Nezapomeňte jako variabilní symbol uvést své členské číslo !!! Do kolonky „zpráva pro příjemce“ můžete uvést své jméno.

V případě nejasností kontaktujte pí. Císařovou, hospodářku ATK, kontakt v sekci Regionální komory ATK.